Żegnamy Kolegę Redaktora

Zmarł red. Zygmunt Kowalczykiewicz

14 sierpnia ceremonia pogrzebowa

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj 11 sierpnia 2020 r. zmarł kol. Zygmunt Kowalczykiewicz, członek (wraz ze Stanisławem Sroczyńskim reaktywował Towarzystwo)  Towarzystwa Przyjaciół Konina, członek PTTK, wiceprezes Oddziału PTTK w Koninie, jeden z założycieli periodyku KONINIANA i członek zespołu redakcyjnego, historyk, emerytowany górnik, autor książek o górnictwie i o Koninie, członek SITG i  wielu innych stowarzyszeń. 
Rodzinie Zmarłego składamy szczere kondolencje.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie w piątek 14.08.2020 r. o g. 15.00 na cmentarzu komunalnym w Koninie, po czym nastąpi pochówek w grobie rodzinnym przy ulicy Kolskiej w Koninie.

Wróć