Zaproszenie na walne zebranie TPK

Doroczne spotkanie członków TPK

Zapraszamy członków i sympatyków do sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dworcowej 13 w Koninie na doroczne walne zebranie Towarzystwa. Podsumujemy mijający rok. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w przedsięwzięcia Towarzystwa.

Będzie okazja do zapłacenia składki członkowskiej (12 zł na rok)

Wróć