Zapraszamy

W czwartek 27 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 17.00 na mieszkańców będą oczekiwać członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina. Zapraszamy do pogawędek i podzielenia się z swoimi spostrzeżeniami.

Najważniejszą sprawą będzie organizacja 13. Kwesty TPK na rzecz renowacji konińskich nekropolii. Czekamy na kwestarzy.

Wróć