Zapraszamy na Konferencję Regionalistów - III edycja

Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „małych ojczyzn”

Państwa teksty zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Poznań, 3 lipca 2019

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu organizuje na początku grudnia br. III Konferencję-Sejmik Muzeów i Regionalistów Wielkopolskich Wielkopolskie drogi ku niepodległości XIX i XX wieku z perspektywy „małych ojczyzn”. Tegoroczna, jednodniowa edycja Konferencji ma być poświęcona obchodom stulecia powstania wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd postanowiono ją zatytułować Rok po obchodach setnej rocznicy powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku. W związku z zaproponowanym tematem spotkania chcielibyśmy Państwa zachęcić do przygotowania artykułów (ok. 10-12 stron A-4, czcionka Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza), w których zawarte będą sprawozdania i analizy z tych obchodów w Waszych „małych ojczyznach”. Państwa teksty zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

 

Zapraszając Państwa do biernego (jako słuchaczy) lub/i czynnego (jako autorów artykułów) udziału w tym wydarzeniu, uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 30 lipca br., a następnie (w wypadku zgłoszenia udziału aktywnego) przygotowanie w terminie do 15 września br. tekstu artykułu oraz materiałów fotograficznych dotyczących opisywanych wydarzeń. Niestety, z racji uwarunkowań prawno-finansowych udział w Konferencji-Sejmiku będzie odpłatny (koszt wyniesie 50 zł od uczestnika spotkania, przy czym w ramach tej kwoty zapewnimy materiały konferencyjne oraz ciepły posiłek).

 

O wszelkich związanych z projektem aktualnościach, a także dokładnym programie Konferencji-Sejmiku będziemy Państwa informować na bieżąco, a na jej potrzeby uruchomiliśmy odrębny adres mailowy: konferencja@wmn.poznan.pl. W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z projektem mogą też Państwo uzyskać informacje od osób bezpośrednio koordynujących jego realizację:

 

  • kustosza dyplomowanego prof. WSZiB dr. hab. Olafa Bergmanna
    (tel. kom.: 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl)
  • lub sekretarza projektu i planowanego wydawnictwa Aleksandry Kubisiak
    (tel. 61 853 89 45, mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl)

Licząc, iż Państwa udział w tym – już cyklicznym – projekcie przyczyni się do nawiązania i rozwoju ścisłej współpracy, a także stanie się elementem konsolidacji środowiska wielkopolskich muzealników i regionalistów, łączę wyrazy szacunku i serdecznie Państwa pozdrawiam.

 

Tomasz Łęcki

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Wróć