XIII Jarmark Św. Bartłomieja

Patron rzemieślników zaprasza

Odpust we farze

Sumę odpustową w kościele farnym pw. św. Bartłomieja w Koninie o godz. 11.30 w niedzielę 23 sierpnia 2020 r. odprawił ks. dr Jarosław Pachulski ze wspólnoty księży salezjanów w Łodzi. Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją wokół fary.

Gra miejska o 100-leciu wojny 1920 r.

Podczas XIII Jarmarku św. Barłomieja w Koninie popularyzacją walorów i historii regionu zajęły się stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział W Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Konina i Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA. W sobotę spacer z tematem przewodnim św. Bartłomieja poprowadził Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie. W niedzielę licznie odwiedzane było stoisko Centrum Informacji Turystycznej. Gra miejska poświęcona była 100. rocznicy udziału ochotników z Konińskiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Wszyscy uczestnicy prawidłowo odszyfrowali hasło. Nagrody przygotował CIT Konin. Wśród laureatów odnotowali się reprezentanci Dębicy, Sanoka, Buku, a najliczniejszymi rodzinami byli Jankowscy i Tylczyńscy z Konina. W niedzielę spacer po konińskiej Starówce poprowadził Piotr Rybczyński, prezes TPK. TPK przygotowało zakładki z tekstem Inskrypcji Konińskiej.

Wróć