XII Kwesta TPK - pamiętajmy!

Społeczny Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii przy Towarzystwie Przyjaciół Konina zaprasza do XII kwesty.

Prosimy o wpłaty z dopiskiem kwesta 2021 na konto zbiórkowe: 36 8530 0000 0000 1124 2000 0040 BS Konin.

 

 

W bieżącym numerze KONINIANÓW (nr 10/2021, miesięcznik TPK, dodatek do Przeglądu Konińskiego, ukazuje się od 2003 roku) Towarzystwo Przyjaciół Konina informuje o rozpoczęciu XII Kwesty na Renowacje Konińskich Nekropolii. Z powodów pandemicznych kolejny raz Towarzystwo podjęło decyzję o zbiórce w wersji zdalnej.

 

Kwestarze i darczyńcy podczas kwesty TPK w 2019 roku

Zarząd Towarzystwa utworzył Społeczny Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii. W skład Społecznego Komitetu XII Kwesty TPK wchodzą:

Ks. Tomasz Michalski, prałat, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Koninie

Ks. Waldemar Wunsz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętego Ducha w Koninie

Małgorzata Koziarska-Sip, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego w Koninie

Przemysław Jóźwiak, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie

Krzysztof Pydyński, dyrektor PSM I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego

Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie - Rektor

Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego w Koninie, prezes TPK

Tomasz Nowak, radny miejski, członek Zarządu TPK

Piotr Pęcherski, wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koninie, przedsiębiorca, inicjator Kwest na Renowacje Konińskich Nekropolii od 2010 r.

Krzysztof Pachciarz, emerytowany dyrektor ZS CKU im. Stefana Batorego, członek TPK

oraz członkowie Zarządu TPK (Henryk Janasek, Maria Zelek i Wanda Gruszczyńska).

 

W 2020 r. na konto zbiórkowe wpłynęło 1397,96 zł, czyli około 9 razy mniej, niż zbierali w poprzednich latach zacni i pracowici kwestarze 1 listopada. Z tej kwoty część została wykorzystana na kosztorys remontu pozbawionego opieki grobu Andrzeja Zawarzyna, żołnierza-ochotnika 18 pułku piechoty, i głównie na te prace gromadzimy pieniądze. Podjęliśmy starania o dodatkowe dofinansowanie.

Grób A. Zawarzyna przetrwał 100 lat

 

W planach jest ciągła opieka nad ponad 20 grobami już odnowionymi, odtworzenie tablicy Wandy z Szawłowskich Gorochowej, wdowy po naczelniku poczty, znanej w okresie międzywojennym filantropce oraz postawienie tablicy informacyjnej na cmentarzu katolickim przy ulicy Kolskiej w Koninie. Będzie znacznie większa, niż zrealizowana w 2020 roku tablica informująca o historii sąsiedniego cmentarza ewangelickiego i o zasłużonych mieszkańcach tam pochowanych.

 

Tablica na cmentarzu ewangelickim stoi od 2020 roku

 

Konto kwestarskie Towarzystwa Przyjaciół Konina dostępne jest cały rok. Podczas XI Kwesty większość wpłat wpłynęła w październiku i w listopadzie, kiedy wspominamy naszych zmarłych i odwiedzamy cmentarze.

 

Konto kwestarskie Towarzystwa Przyjaciół Konina dostępne jest cały rok.

Wróć