Słup Koniński

Jak nazywa się podwójny zabytek (materialny i piśmiennictwa) stojący od 1828 r. na dawnym cmentarzu farnym w Koninie?

Wg rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa to słup drogowy. I to jest oficjalna nazwa zgodna z prawem. Ta nazwa powinna być stosowana w dokumentach.

Słup Koniński w maju 2019 roku w trakcie zmiany otoczenia

 

Ponieważ słup sławi miasto Konin, to powinien mieć nazwę miejscową Słup Koniński. Gniezno chwali się Drzwiami Gnieźnieńskimi, Kalisz - Pateną Kaliską, Londyn - London Tower itd. Konin też ma się czym chwalić!

Z Rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego, stan na dzień 30 września 2021 r. Opracowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Tekst Inskrypcji Konińskiej

Tekst wg odczytania Tomasza Płóciennika (2016 r.) (w nawiasach podano rozwinięcia występujących skrótów):

+ ANNO AB INCARNAT(IONE) D(OMI)NI N(OST)RI MCL PRIMO
+
IN CALIS HIC MEDIV(M) DE CRV(M/N)SPVICI FORE PVNCTV(M)
INDICAT ISTA VIE FORMVLA IVSTITIE
+
QVA(M) FIERI PETR(VS) IVSSIT COMES HIC PALATIN(VS)
HOC Q(V)I SOLLERT(ER) DIMIDIAVIT IT(ER)
+ EIVS VT ESSE MEMOR DIGNETVR O(MN)ISQ(VE) VIATOR
CV
(M) PRECE P(RO)PICIV(M) SOLLICITANDO DEV(M)

Tłumaczenie Inskrypcji Konińskiej

Tłumaczenie - Tomasz Płóciennik (2016 r.)

Roku od wcielenia Pana naszego 1151.

O tym, że jest tu środek <drogi> z Kruszwicy do Kalisza,
oznajmia ta oto wskazówka drogowego porządku.

Kazał ją tutaj ustawić Piotr, komes palatyn,
który roztropnie przepołowił tę drogę,

aby raczył o nim pamiętać każdy podróżny,
zwracając się w modlitwie do łaskawego Boga.

Podstawowa publikacja: Koniński słup drogowy, praca zbiorowa, Wydawnictwo Setidava - MBP w Koninie, Konin 2016.

 

Rejestr zabytków nieruchomych woj. wielkopolskiego można pobrać pod linkiem https://nid.pl/wp-content/uploads/2021/11/WLK-rej.pdf

Zwięzłą informację o Słupie Konińskim, jego fundatorze i o Inskrypcji Konińskiej w postaci pliku w formacie Portable Document Format (PDF) można pobrać pod linkiem:
http://www.tpk.konin.pl/files/dokumenty/Petrus_inskrypcja_zm.pdf

Wróć