Sierpniowe Koniniana

Rok 1920 po stu latach

Letnie miesiące, to czas wakacji i odpoczynku, jednak ani nasza Redakcja, ani Towarzystwo Przyjaciół Konina nie spoczywa na laurach. W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i temu właśnie wydarzeniu w znacznej mierze poświęcony został ten numer. Z kolei Zygmunt Kowalczykiewicz opowiada o lecie 1939 roku, a Damian Kruczkowski przypomina rok 1926 i tzw. sprawę konińską związaną z pogrzebem Ernesta P. Michla, konińskiego księgarza i drukarza. W numerze tym znajdziemy też solidną dawkę konińskiej poezji i opowieść o losach jedynej w powiecie konińskim szkoły im. Zofii Urbanowskiej.

Renowacje nagrobków prowadzimy głównie latem. Prace możliwe są dzięki datkom z kwesty, która odbywa się co roku 1 listopada. W lipcu odnowiono groby Ernesta Pawła Michla, sfinansowano dodatkową tablicę na grobie Janiny Perathoner Wenedy, oczyszczono charakterystyczny grób Waleriana Gorochowa, ale przede wszystkim udało się odnowić grób Edwarda Waleriana Sikorskiego, konińskiego notariusza, pierwszego burmistrza Konina po odzyskaniu niepodległości w 1918. Kompleksowa renowacja grobu E. Sikorskiego była możliwa w tym roku również dzięki datkom, jakie przekazali notariusze z Konina, Ślesina i Słupcy oraz Izba Notarialna w Poznaniu. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Wróć