Rajd 1863

W styczniu 1863 w Królestwie Polskim stacjonowała 100 tysięczna armia rosyjska. Zamierzona "branka" do wojska została zbojkotowana i 22 stycznia wybuchło zbrojne powstanie ogłoszone manifestem przez Komitet Centralny Narodowy. Trwało ponad rok.

161 lat później przypominamy narodowy zryw.

Obok głazów straconych powstańców na Wale Tarejwy w Koninie wspólnie z samorządowcami i kombatantami złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze.

 

Pan Piotr Rybczyński, prezes TPK, podzielił się refleksjami o straconych na konińskim błoniu o. Maksymie Tarejwo i por. Zygmuncie Waryłkiewiczu.

Aby odwiedzić groby powstańców na cmentarzu przy ulicy Kolskiej około 25 osób udało się tam pieszo. 

Podsumowanie i omówienie rajdu odbyło się w restauracji Kresowianka.

Wróć