Radosnych Świąt Wielkanocnych

Drodzy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Konina.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
i satysfakcji z kultywowania miłości do Konina i Koninianów

życzy 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Konina

Wróć