Powstańcom styczniowym

O Zygmuncie Waryłkiewiczu publikowany był w lutym 2020 r. w nr 170 KONINIANÓW artykuł Piotra Rybczyńskiego, kierownika konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Konina. W końcowym akapicie autor napisał prorocze słowa:
Wydaje się, że także ta zapomniana postać zasługuje na skromny pamiątkowy kamień ze stosowną tablicą na dawnym konińskim błoniu, obok krzyża i tablicy upamiętniającej o. M. Tarejwę.

W wydanej ostatnio przez Muzeum Okręgowe w Koninie i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód książce „Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne” również przypomniano sylwetkę Zygmunta Waryłkiewicza i jego działalność powstańczą.

Inicjatywa prezesa TPK została zmaterializowana w 2021 roku.

W 158. rocznicę wybuchu Powstania styczniowego w Koninie na Wale Tarejwy odsłonięto tablicę pamiątkową rozstrzelanego przez Rosjan w 1863 roku na błoniach powstańca Zygmunta Waryłkiewicza. Kwiaty i znicze złożono również pod tablicą upamiętniającą egzekucję w 1864 roku na kapelanie powstańczym, o. Maksymie Tarejwie. Prezes TPK Piotr Rybczyński uczestniczył w uroczystości i przedstawił tragiczną sylwetkę zapomnianego do niedawna bohatera Powstania Styczniowego.

Wróć