Podsumowanie kwesty 2018

Zakończyła się tradycyjna kwesta Towarzystwa Przyjaciół Konina na renowacje starych nagrobków na cmentarzach przy ulicy Kolskiej. W IX zbiórkę zaangażowało się prawie 70 kwestarzy. Serdecznie dziękujemy za pomoc kwestarzom i za datki darczyńcom. Zbiórka była zarejestrowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pod numerem „2018/4222/KS”.

Wieczorem, zaraz po zakończeniu kwesty zebrała się komisja inwentaryzacyjna w celu podliczenia zebranej gotówki. Wszystkie skarbony zostały opróżnione i rozpoczęło się mozolne liczenie. Do puszek trafiło 3066 różnych nominałów polskich i 8 zagranicznych. Wynik zbiórki (po przeliczeniu na złotówki) wyniósł 9715 zł i 52 grosze. To jest drugi wynik w historii konińskich kwest!

TPK dziękuje kwestarzom, darczyńcom i administratorom obu nekropolii przy ulicy Kolskiej w Koninie.

Wróć