Pamiętamy o Zofii Urbanowskiej

Od 2009 roku, kiedy miał miejsce pierwszy Rok Zofii Urbanowskiej, do tradycji przeszło odwiedzanie rodzinnego grobowca Zofii Urbanowskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Konina, w rocznicę jej śmierci. Pisarka zmarła 1 stycznia 1939 r. o godz. 15. Jej pogrzeb 4 stycznia 1939 r. był manifestacją patriotyzmu i szacunku dla Jej osoby.

1 stycznia 2021 roku odnowiony i oczyszczony z opadłych liści (brawa dla PGKiM) grób odwiedziły liczne delegacje. Z powodu narodowej kwarantanny grupy nie spotkały się razem. Pierwsza była delegacja PIS i Klubu Gazety Polskiej, do której młoda reporterka Zofia z Konina pisywała korespondencje. W składzie delegacji było dwoje radnych Miasta Konina: Krystyna Leśniewska i Krystian Majewski.

Delegacja PIS i Klubu Gazety Polskiej najwcześniej uczciła pisarkę

Przybyła reprezentacja gminy Rzgów w osobach Grzegorza Matuszaka, wójta i Marka Pienieckiego, prezesa OSP Kowalewek, gdzie pielęgnuje się pamięć o pisarce w Domu Kultury jej imienia.

Grób pisarki odwiedzili Piotr Rybczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina i członek zarządu Tomasz Andrzej Nowak, jednocześnie radny Miasta Konina. Zapalając znicze docenili umieszczenie spuścizny literackiej naszej pisarki w bibliotece POLONA i Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Jej powieści są nadal wznawiane drukiem i w wersjach e-book. Dzięki uchwale Rady Miasta sfinansowano monografię w 2019 r.

Reprezentacja władz miasta z wiceprezydentem Witoldem Nowakiem przybyła o godz. 15, doceniając dorobek twórczy pisarki i Honorowej Obywatelki Miasta Konina. Zapalili też znicz na grobie zmarłej w 2014 roku Janiny Wenedy.

Obecny był Andrzej Łącki, prezes konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Nawet najmłodsi członkowie PTTK pamiętali o autorce Złotego pierścienia i Gucia zaczarowanego.

Rowerzyści odwiedzili miejsca związane z pisarką w Koninie i w okolicy, do czego przydatny okazał się najnowszy quest, wydany przez LOT Marina. Wyrazili żal, że w parku w Laskówcu nie ma tablicy informującej o Zofii Urbanowskiej.

Przedstawiciele TPK i PTTK odwiedzili grób Romana Ostrzyckiego, lekarza powiatowego, który zmarł w 1921 r. po zakażeniu się tyfusem od pacjentów. Od kilku lat jest patronem szpitala w Koninie. W 2020 r. ze środków zebranych podczas kwesty TPK zakupiono tablicę pisarki Janiny Wenedy na grób rodzinny. Zapalono znicz na grobie zmarłego rok temu nieodżałowanego redaktora Stanisława Sroczyńskiego, współzałożyciela Koninianów.

Efektem kwesty TPK było uratowanie od likwidacji (ze wspomaganiem Notariuszy) grobu burmistrza Edwarda Sikorskiego i wypisana złotymi literami kamienna płyta upamiętniająca jego zasługi.

Za zdjęcia dziękujemy radnej Krystynie Leśniewskiej, wójtowi Grzegorzowi Matuszakowi, Henrykowi Gorzelańczykowi, PTTK i TPK. Tekst: W. Gruszczyńska

Wróć