Odszedł red. Janusz Gulczyński

Odszedł Janusz Gulczyński (1956-2021)

Towarzystwo Przyjaciół Konina żegna nieocenionego członka i Redaktora naszego periodyku KONINIANA, Janusza Gulczyńskiego. Nieoczekiwanie, w wyjątkowym momencie swojego życia, opuścił nasze szeregi udając się na wieczną wędrówkę.
Członkostwo w Towarzystwie cenił sobie niezmiennie od wielu lat. Przez kilka kadencji wspomagał prace zarządu naszego Towarzystwa. Z redakcją miesięcznika TPK KONINIANA związał się niemal od zarania. Jego celne artykuły pojawiły się w 117 wydaniach, a dotyczyły wielu tematów z jego szerokich zainteresowań. Jako poeta z powołania prezentował poezję w KONINIANACH. Wydawał swoje tomiki wierszy i przez wiele lat był jurorem konkursu poetyckiego Milowego Słupa.

Janusz Gulczyński wśród członków zarządu TPK w kadencji 2005-2009

 

Zawodowo spełniał się prawie 40 lat w Muzeum Okręgowym w Koninie, gdzie jako szef Działu Historycznego był autorem licznych wystaw, propagował wiedzę historyczną podczas lekcji muzealnych i zajmował się zbiorami. Założył i prowadził muzealne Archiwum Solidarności. Opracował ekspozycję pamiątek po Zofii Urbanowskiej w dworku muzealnym i pomagał przy tworzeniu Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku.

Janusz Gulczyński podczas wernisażu wystawy Widoki Wielkopolski Wschodniej XIX-XX w. w Muzeum Okręgowym w Koninie. 2019-10-17

 

Publikował swoje artykuły w regionalnych almanachach. Przybliżył Wielkopolanom m.in. postacie Zofii Urbanowskiej, Zygmunta Pęcherskiego, Antoniego Studzińskiego na łamach Kroniki Wielkopolski. Był wśród autorów Rocznika Konińskiego, a także pisywał teksty do tygodnika Przegląd Koniński. Współtworzył książki o powstaniu styczniowym i dziejach społeczności żydowskiej w regionie konińskim.

Wernisaż wystawy Konin poprzez wieki. 2008-11-27


Jesteśmy wdzięczni losowi, że przez tak wiele lat dane nam było współpracować z Januszem Gulczyńskim. Dziękujemy, Redaktorze.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia z powodu tak dotkliwej straty.

W nr 170 ze stycznia 2020 roku można przeczytać "Wiersz przedsenny" i komentarz śp. Janusza Gulczyńskiego.

 

Wróć