Nazwa dla bulwaru nad Wartą w Koninie

Pozostał Bulwar Nadwarciański

Wygrał Bulwar Nadwarciański

W wyniku konsultacji trwających od 15 do 31 lipca wygrała zwyczajowo przyjęta nazwa Bulwar Nadwarciański. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy, zgodny z wynikiem konsultacji, zostanie przedłożony komisji praworządności, a następnie - po zaopiniowaniu - pod obrady Rady Miasta.
W okresie od 22 do 31 lipca 2019 r. odbywało się głosowanie nad wybranymi propozycjami.
+ Bulwar Piastowski
+ Promenada Staromiejska
+ Bulwar Nadwarciański
+ Bulwar Przemysła II
+ Bulwar Nadwarciański Przemysła II

Wróć