Kwietniowe Koniniana

We wtorek 19 kwietnia 2022 r. wraz z nr 16 Przegląd Koniński ukazały się KONINANA nr 5(192). Periodyk Towarzystwa Przyjaciół Konina zawiera tym razem wspomnienie o red. Januszu Gulczyńskim, charakterystykę ruchu naukowego skupionego wokół rocznika "Polonia Maior Orientalis" i cenne wiadomości z historii konińskiej cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy.

Czytelnik W. Łasiński nadesłał zdjęcie z przedszkola prowadzonego przez siostry Opatrzności Bożej w dworku Zofii Urbanowskiej.

Zwracamy też uwagę na rondo Konińskich Ochotników 1920 r. O bohaterskiej młodzieży konińskiej, która w 1920 roku ruszyła ochotniczo przeciw nawale bolszewickiej, pisaliśmy w KONINIANACH nr 4 (173)/2020.

Wróć