Konińskie święto poezji

XXXIX Konkurs poetycki

103 poetów nadesłało łącznie 309 wierszy na XXXIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” Konin 2019. Troje jurorów oceniło prace i 22 listopada 2019 r. w sali konińskiego ratusza nastąpiło uroczyste podsumowanie. I miejsce przyznano Mirosławowi Puszczykowskiemu z Mogilna, II miejsce Jolancie Nawrot z Gółkowa w gminie Słupca, a III miejsce ex aequo – Zofii Wójciak z Poznania i Jerzemu Pawłowskiemu z Łodzi. Nagroda im. Janiny Wenedy powędrowała do Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego. Nagrodzone i zauważone wiersze znalazły się w okolicznościowej publikacji. W uroczystości wziął udział m. in. Piotr Rybczyński, prezes TPK.

 

Jak podaje Słownik języka polskiego PWN słup milowy to «kamienny słupek przy drodze wyznaczający odległość równą jednej mili».

Może niebawem doczekamy się, że poeci będą szukać natchnienia w cieniu Słupa Konińskiego, unikatu w skali światowej, z inskrypcją pisaną wierszem w 1151 roku, postawionego w połowie drogi między dwoma ośrodkami władzy w piastowskim państwie przez wybitnego fundatora Piotra Włostowica.

Milestone_-_1_Mile_to_Chepstow_on_the_B4228_(Close-up)_-_geograph.org.uk_-_204457

Wróć