Koniniana nr 184

Lato mija, a Redakcja zachęca do czytania Koninianów, miesięcznika Towarzystwa Przyjaciół Konina. Ten dodatek do Przeglądu Konińskiego ukazuje się od 2003 roku.

 

W numerze 9(184), który ukazał się 14 września 2021 r. z nr 37 Przeglądu Konińskiego, Piotr Rybczyński kontynuuje problematykę jedynego spisu powszechnego w Królestwie Polskim. Wit Bryliński opisuje doktora Romana Ostrzyckiego w setną rocznicę śmierci.

O jednym ze skutków wizyty J. Piłsudskiego w 1921 r. w Koninie opowiada Tadeusz Raczkowski, dyrektor LO w Słupcy. Wszak w 1921 r. powiaty koniński i słupecki były w jednym województwie łódzkim.

Zwracamy uwagę na KBO. Można wybierać z 44 wniosków małych i 15 dużych. Głosujemy elektroniczne od 6 września do zakończenia głosowania w lokalach wyborczych. W lokalach wyborczych głosowanie odbędzie się 19 września od 9:00 do 16:00. O jednym z wniosków, dotyczącym Izby Pamięci Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie, piszemy na str. 4. Ponadto polecamy dalszy ciąg wspomnień z osiedla Buczka, refleksje o poezji i o wrześniu 1939 r. oraz zachętę do przeczytania prozy Zofii Urbanowskiej po niemiecku.

Wróć