Grób rodziny Sztarków

Na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Kolskiej w Koninie znajduje się grób rodziny Sztarków. Spoczywają w nim m.in. Daniel (z zawodu mydlarz, przedsiębiorca, ławnik Magistratu Miasta Konina) i Natalia Sztarkowie. Pochowana została również córka Eugenia ze Sztarków Petschke. Niedawno grób został odchwaszczony przez członków Towarzystwa Przyjaciół Konina i absolwentów I Liceum im. Tadeusza Kościuszki.

Grób został odnowiony w 2016 r. ze środków kwest Komitetu Społecznego Renowacji Konińskich Nekropolii pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Konina.

Daniel i Natalia byli również rodzicami:
- płk. Witolda Sztarka (kawalera Orderu Virtuti Militari, uczestnika wojny 1918-1921, dowódcy 18.Pułku Artylerii Lekkiej w kampanii wrześniowej 1939 r., w latach 1947-1961 nauczyciela gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Koninie)
- i Heliodora Sztarka (w latach 1919-1945 dyplomaty i pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pełniącego funkcję konsula generalnego, m.in. w Leningradzie, Szczecinie, Wiedniu i Pittsburghu (USA).

Grób Sztarków przed uporządkowaniem

Wróć