Czytaj KONINIANA

Czerwcowe wydanie

We wtorek 15 czerwca 2021 r. ukazał się 24. w 2021 roku numer "Przeglądu Konińskiego", a wraz z nim 181. KONINIANA. Zapraszamy do czytania.

Wśród wielu tematów została przedstawiona sylwetka honorowego obywatela Konina, franciszkanina o. Patrycego Władysława Antosza.

 

o. PATRYCY WŁADYSŁAW ANTOSZ OFM (1882-1966)

 

Nasza autorka Mirosława Dimitrow zechciała podzielić się spostrzeżeniami o Koninie - światowej stolicy rzeźby w aluminium. Rozpoczynamy sagę o jednym z najstarszych parków miejskich czyli o konińskim parku im. Fryderyka Chopina. Prezentujemy Konin poetycki i tajemniczą legendę o Przepadłym Dole. W lipcu minie 100 lat od wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie - informujemy o przygotowaniach do obchodów rocznicy. Ciekawa będzie poetycko opracowana historia rodu Kwileckich. Rysunkiem Słupa Konińskiego przypominamy, że Inskrypcja Piotra Włostowica ma już 870 lat! Polecamy wystawę o Piotrze Włostowicu w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej przy ulicy Dworcowej 13.

Apel o poszukiwanie Władysława Bronisława Michalaka, ucznia VI klasy konińskiego gimnazjum, poległego pod Oranami (Litwa) w 1920 r. nadal pozostaje aktualny.

Wróć