Jan Zemełka - człowiek renesansu z Konina

Ksiegozbiór doktora

W kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie zachwyt budzi renesansowa kaplica z kopułą i latarnią, będąca prywatną fundacją Jana Zemełki. Centralne miejsce w kaplicy zajmuje epitafium fundatora. Czy wiecie, że Jan Zemełka, pokazany na nagrobnej rzeźbie z książką w ręce, przekazał swój księgozbiór kolegium mansjonarskiemu przy farze? W bibliotece parafialnej jeszcze do XIX wieku była przechowywana część tego księgozbioru. To wspaniały przyczynek do historii konińskiego bibliotekarstwa.

Wróć